A város kitüntetettjei


Balatonfüred Város Díszpolgárai

A díszpolgári cím adományozásának célja, hogy a Képviselő-testület e kitüntető címmel ismerhesse el azok érdemeit, akik
- kiemelkedő közéleti, gazdasági munkásságukkal, maradandó életművükkel hozzájárultak Balatonfüred fejlesztéséhez,
- hosszú időn át kifejtett tudományos, művészeti, kultúr-politikai, sport tevékenységükkel hírnevet, elismerést szereztek Balatonfüred városnak,
- tevékenységükkel erősítették Balatonfüred város nemzetközi kapcsolatait.

A díszpolgári címet a város lakossága nevében a Képviselő-testület adományozza annak az élő, vagy elhunyt magyar vagy külföldi állampolgárnak, akit arra érdemesnek ítél.
A díszpolgári címben részesítettnek a polgármester az adományozás tényét, indokait és keltét magában foglaló, díszes borítóba helyezett, a polgármester és a jegyző által aláírt díszpolgári diplomát ad át ünnepélyes keretek között.

"Balatonfüred Városért" kitüntetésben részesültek

Kitüntetés adományozható annak a természetes vagy jogi személynek, melynek tevékenysége huzamosabb időn át kedvezően befolyásolta a város gazdasági, társadalmi, sport és kulturális fejlődését, nemzetközi kapcsolatait.
A kitüntető díjat - általában az augusztus 20-i nemzeti ünnepre való emlékezés alkalmával ünnepélyes keretek között a Polgármester adja át.

A kitüntető díjjal emlékérem, díszoklevél és pénzjutalom jár.
Az emlékérem kék díszdobozban elhelyezett, 11,5 cm átmérőjű, bronzból készült korong, melynek egyik megmunkált lapja a Balaton víztükrét ábrázolja, felette a napkorong sugarai "aranyhidat" vonnak a víztükörre. Az érem másik oldalán antik nőalak, fején babérkoszorúval, bal kezében szőlőfürttel, jobb kezében galambbal, mögötte a Balaton vitorlásokkal, háttérben a Tihanyi Apátság látható.

"Balatonfüred Közoktatásáért" kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület az oktatás-nevelés területén, vagy annak segítésében Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett személyek munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított "Balatonfüred közoktatásáért" elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak, aki:
1. Munkaköri feladatait huzamos időn keresztül magas színvonalon látja el:
- kiemelkedő szakmai felkészültséggel végzi munkáját (szakmai igényesség, módszertani műveltség, kreativitás, a tanulók tudásának szintje, tehetségfejlesztés, tehetséggondozás képességfejlesztés, felzárkóztatás eredményessége)
- kiemelkedő eredményt ért el a nevelés területén ( példaértékű munkásság a jó tanár-diák viszony kialakításában,jó együttműködés a nevelőtársakkal, a szülőkkel.
- az intézményben folytatott oktató-nevelő munka segítésében, gazdasági, ügyviteli és karbantartási feladatok ellátásában kiemelkedő, példamutató munkavégzésével hozzájárul az intézmény jó hírnevének növeléséhez,jó együttműködést alakít ki a gyermekekkel, a szülőkkel és a munkatársakkal
2. Az oktatási intézmény egészének feladatából részt vállal:
- szervezeti feladatokból való résztvállalásal;
- a tanulók szabadidő tevékenységének szervezésével, segítésével;
- iskolateremtő tevékenység végzésével (pl. új oktatási módszereket, eljárásokat dolgoz ki. )
3. Részt vesz a szakmai szervezetekben:
- intézményi és városi munkaközösségekben végez munkát;
- szakterületének megfelelő tudományos munkavégzéssel, szakmai publikációkkal;
- regionális vagy országos szakmai szervezetekben végez munkát.
4. Példaértékű a közéleti munkássága, a város kulturális-, művészeti-, sportarculatának kialakításában végzett tevékenysége.
Évente három kitüntetés adományozható, amely a városi pedagógusnapon kerül átadásra.

"Balatonfüred Egészségügyéért" kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület az egészségügy területén, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett egészségügyi szakdolgozók munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított "Balatonfüred egészségügyéért" elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak a személynek vagy csoportnak, aki
- egészségügyi tevékenységét huzamos időn keresztül, magas színvonalon látja el,
- egészségügy területén végzett tudományos tevékenységével a városnak országos, nemzetközi hírnevet szerez.
Évente két kitüntetés adományozható. A kitüntetés átadására július 1-én, a Városi Semmelweis Napon kerül sor.

"Balatonfüred Sportjáért" kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a sport területén, vagy annak segítésével, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett természetes vagy jogi személyek munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított "Balatonfüred sportjáért" elnevezéssel a város területén működő sportegyesületek, sportkörök, szakosztályok sportolói, edzők, sportvezetők, valamint az alap- és középfokú oktatási intézményekben a sport területén tevékenykedő pedagógusok érdemei elismerése céljából.

Kitüntetés adományozható annak a személynek vagy csapatnak, aki
- sportirányú tevékenységét huzamos időn keresztül, magas színvonalon látja el,
- eredményét, helyezését egymást követően többször is eléri, illetve megtartja,
- a városnak országos, nemzetközi hírnevet szerez,
- a nemzeti bajnokságban rangos helyet foglal el,
- edző, illetve testnevelő esetében kimutatható, hogy az elért helyezés a magas színvonalú szakmai munka eredménye.
Évente két kitüntetés adományozható amely a városi sportbálon kerül átadásra.

"Balatonfüred Közigazgatásáért" kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a közigazgatás területén, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett köztisztviselők munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított "Balatonfüred Közigazgatásáért" elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak a személynek, aki:
- balatonfüredi közigazgatási szervnél huzamosabb ideje közszolgálati jogviszonnyal rendelkezik
- beosztásához szükséges iskolai végzettséggel rendelkezik,
- minősítése eléri a "kiváló" fokozatot,
- a kitüntetést megelőzően olyan kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett, amely a város polgárainak megelégedésére szolgált és megfelelt az Európai Uniós elvárásoknak is,
- magánélete rendezett, lakókörnyezetében köztiszteletnek örvend.
Évente egy kitüntetés adományozható, átadására július 1-én a Köztisztviselői napon kerül sor.

Az "ÉV Rendore" kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a közrend és közbiztonság területén, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett rendőrségi hivatásos szolgálati viszonyban dolgozók munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított ".Év rendőre" elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak a személynek, aki:
- a balatonfüredi Rendőrkapitányságon huzamosabb ideje teljesít szolgálatot
- beosztásához szükséges iskolai végzettsége megvan,
- elérte a parancsnokai által adott kíváló minősítést,
- Balatonfüred városban a kitüntetést megelőző évben olyan kiemelkedő szakmai tevékenységet végzett, amely az állomány és a lakosság körében is elismerést váltott ki,
- magánélete rendezett, lakókörnyezetében köztiszteletnek örvend.
Évente egy kitüntetés adományozható, amely a Rendőrség napján - április 24-én - kerül átadásra.

Az "Év Vállalkozója, Vállalkozása" kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a vállalkozás területén, Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett vállalkozók és vállalkozások tevékenységének elismerésére kitüntető díjat alapított "Az ... év Balatonfüredi Vállalkozása" elnevezéssel.
"Az Év Balatonfüredi Vállalkozása" kitüntetés adományozása esetén, helyi illetve más székhelyű, de a Balatonfüred város területén működő egyéni és társas vállalkozást végzők vehetők figyelembe.

Kitüntetés adományozható annak a vállalkozónak, vagy vállalkozásnak, aki:
- jelentős idegenforgalmi beruházást végzett a városban
- városképi jelentőségű ingatlanfejlesztést valósított meg
- műemlék, vagy műemlék jellegű ingatlan felújítást végzett
- jelentős összegű - városi célokat szolgáló - szponzori támogatást adott
- vállalkozása Balatonfüred jó hírét öregbíti
- jelentős munkahelyteremtő beruházást valósított meg
- legtöbb helyi adót fizette
- a lakosság és az üdülő közönség körében népszerű, megbecsülést élvez
- a lakosság és az üdülő közönség megelégedésére végzett iparos és szolgáltató tevékenységet
A kitüntetés a vállalkozók bálján kerül átadásra.

"Balatonfüred Kultúrájáért" kitüntetésben részesültek


A Képviselő-testület a kultúra területén, vagy annak segítésében Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett természetes vagy jogi személyek - a város területén működő kulturális, művelődési intézmények, egyesületek, művészeti csoportok vezetői, dolgozói, tagjai, a városhoz kötődő művészek, művészetpártolók - munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított "Balatonfüred kultúrájáért" elnevezéssel.

Kitüntetés adományozható annak a személynek vagy csoportnak, aki vagy
- kulturális tevékenységét a városban huzamos időn keresztűl magas színvonalon látja el,
- a városnak megyei, országos, nemzetközi hírnevet szerzett,
- munkájával nagyban hozzájárul Balatonfüred város kulturális fejlődéséhez, hírnevéhez,
- művészeti munkássága kiemelkedő és példamutató.
Évente egy kitüntetés adományozható, amely a Magyar Kultúra Napján kerül átadásra.

"Balatonfüred Szociális Tevékenységéért" kitüntetésben részesültek

A Képviselő-testület a szociális területen Balatonfüreden kiemelkedő érdemeket szerzett természetes vagy jogi személyek munkájának elismerésére kitüntető díjat alapított "Balatonfüred szociális tevékenységéért" elnevezéssel.
E rendelkezés alkalmazásakor a Balatonfüred város területén működő szociális intézmények, civil szerveződések dolgozóit, tagjait kell figyelembe venni.
A kitüntető díjra nyugállományban lévő személy is javasolható.

Kitüntetés adományozható annak a személynek vagy szervezetnek, aki
- szociális tevékenységet a városban huzamosabb időn keresztül magas színvonalon lát el,
- új ellátási formát vezet be, illetve lát el,
- munkájával nagyban hozzájárul Balatonfüred város szociális ellátása színvonalának emeléséhez,
- szociális indíttatású civil szerveződést kezdeményez, támogat, működésében részt vesz.
Évente egy kitüntetés adományozható, amely a szociális munka napján kerül átadásra.