Hatósági osztály


Feladatai közigazgatási területen:

-    szabálysértési ügyek intézése
-    birtokvédelemmel kapcsolatos ügyek intézése
-    születéssel, házasságkötéssel és halálesettel kapcsolatos anyakönyvi feladatok ellátása
-    hagyatéki eljárás előkészítése, közreműködése a végrehajtásban
-    állampolgári esküt megelőző hatósági és szervezési feladatok ellátása
-    állampolgársági és névváltoztatással kapcsolatos ügyek
-    végzi az okmányiroda hatáskörébe tartozó feladatokat
-    szálláshely-üzemeltetési engedélyek kiadása
-    üzletek kereskedelmi tevékenységének nyilvántartásba vétele, és működési engedélyek kiadása
-    végzi a mezőgazdasággal és állattartással kapcsolatos feladatokat
-    szociális ügyek ellátása
-    gyermekvédelmi feladatok ellátása

Szociális ügyekkel kapcsolatos nyomtatványok

Működési engedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

Szálláshely engedéllyel kapcsolatos nyomtatványok

Feladatai az építéshatósági területen:
- Előkészíti a városrendezési feladatokkal kapcsolatos Képviselő-testületi döntéseket.
- Elemzi és véleményezi a tervezett műszaki infrastruktúrák hatásait.
- Kezdeményezi a területfejlesztés céljait megalapozó település rendezési tervek készítését.
- Elkészíti a város építészeti arculatát meghatározó pályázatok kiírását.
- Részt vesz az egységes város- és utcaképek kialakításában, közterület-használat egységes elveinek kidolgozásában és érvényesítésében.
- Szervezi a városrendezési tervpályázatokat.
- Szakmailag koordinálja a város műemlékeit érintő fejlesztési, tervezési és egyéb feladatokat.
- Előkészíti a Jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági döntéseket, ellátja az építéshatósági feladatokat.
- Vezeti az építésügyi-műszaki nyilvántartást, kezeli a műszaki tervárat.
- Ellátja az önkormányzati utakon az útkezelőként adódó hatósági feladatokat.
- Ellátja a helyi vízgazdálkodás hatósági feladatait.

Építéshatósági feladatok illetve eljárások:

- Elvi építési engedélyezési eljárás
- Építési- és egyszerűsített építési engedélyezési eljárás
- Összevont építésügyi hatósági eljárás
- Bontási engedélyezési eljárás
- Használatbavételi engedélyezési eljárás
- Fennmaradási (és továbbépítési) engedélyezési eljárás
- Bejelentési eljárások (építés, bontás, használatbavétel, rendeltetés változás bejelentése)
- Adat, tény, állapot igazolása (hatósági bizonyítvány kiállítása)
- Építésügyi hatósági ellenőrzés
- Építésrendészeti és kötelezési eljárás

Útkezelőként adódó hatósági feladatok és más útügyi feladatok:
- Járdák építésének és fennmaradásának engedélyezése
- Közterületbontási engedélyek
- Közútkezelői hozzájárulások

Vízgazdálkodási hatósági feladatok:
- Kútfúrás engedélyezés
- Vízbekötés, szennyvízbekötés


Kérdéseikkel forduljanak bizalommal.
Az ügyintézők elérhetősége megtalálható a hivatali elérhetőségek lapon.