Városrendezési és Építési Osztály

Feladatai:
- Előkészíti a városrendezési feladatokkal kapcsolatos Képviselő-testületi döntéseket.
- Elemzi és véleményezi a tervezett műszaki infrastruktúrák hatásait.
- Kezdeményezi a területfejlesztés céljait megalapozó település rendezési tervek készítését.
- Elkészíti a város építészeti arculatát meghatározó pályázatok kiírását.
- Részt vesz az egységes város- és utcaképek kialakításában, közterület-használat egységes elveinek kidolgozásában és érvényesítésében.
- Szervezi a városrendezési tervpályázatokat.
- Szakmailag koordinálja a város műemlékeit érintő fejlesztési, tervezési és egyéb feladatokat.
- Előkészíti a Jegyző hatáskörébe tartozó építéshatósági döntéseket, ellátja az építéshatósági feladatokat.
- Vezeti az építésügyi-műszaki nyilvántartást, kezeli a műszaki tervárat.
- Ellátja az önkormányzati utakon az útkezelőként adódó hatósági feladatokat.
- Ellátja a helyi vízgazdálkodás hatósági feladatait.

Építéshatósági feladatok illetve eljárások:
- Elvi építési engedélyezési eljárás
- Építési- és egyszerűsített építési engedélyezési eljárás
- Összevont építésügyi hatósági eljárás
- Bontási engedélyezési eljárás
- Használatbavételi engedélyezési eljárás
- Fennmaradási (és továbbépítési) engedélyezési eljárás
- Bejelentési eljárások (építés, bontás, használatbavétel, rendeltetés változás bejelentése)
- Adat, tény, állapot igazolása (hatósági bizonyítvány kiállítása)
- Építésügyi hatósági ellenőrzés
- Építésrendészeti és kötelezési eljárás

Útkezelőként adódó hatósági feladatok és más útügyi feladatok:
- Járdák építésének és fennmaradásának engedélyezése
- Közterületbontási engedélyek
- Közútkezelői hozzájárulások

Vízgazdálkodási hatósági feladatok:
- Kútfúrás engedélyezés
- Vízbekötés, szennyvízbekötés


Kérdéseikkel forduljanak bizalommal az osztály ügyintézőihez!
Az ügyintézők elérhetősége megtalálható a Hivatali elérhetőségek lapon.