Városi Kincstár

Répásy Ildikó
Tel: +36/87/581-247

Költségvetési Csoport:
Ellátja az Önkormányzat által fenntartott költségvetési szervek pénzügyi, tervezési, beszámolási, adatszolgáltatási és számviteli feladatait.

Az Önkormányzati Képviselő - testület által rendelettel jóváhagyott éves költségvetési előirányzatokat figyelemmel kíséri .

Ennek keretében:
- Vezeti a gazdálkodással összefüggő számviteli nyilvántartásokat, biztosítja a gazdálkodási folyamatok gépi adatfeldolgozását, figyelemmel kíséri a pénzforgalmi folyamatokat.
- Nyilvántartja és beszedi a bevételeket, nyilvántartást vezet a vállalt kötelezettségekről és teljesíti a kiadási megbízásokat.
- A szerződésszegésből eredő kintlevőségek beszedéséről gondoskodik, illetve jelzéssel él a hatáskörrel rendelkezők felé.
- Kezeli az Önkormányzat költségvetési elszámolási számláját, az egyéb elkülönített számlákat, végzi az ezzel kapcsolatos ügyviteli feladatokat.
- Végzi a hivatal dolgozóinak bérfelhasználásával kapcsolatos könyvviteli teendőket, a megbízási - és tiszteletdíjakkal, a kiküldetési, utazási és élelmezési költségeivel kapcsolatos adminisztratív feladatokat.
- Ellátja az átmenetileg szabad pénzeszközök kamatozó forgatásával kapcsolatos feladatokat.
- Koordinálja az intézmények költségvetési terveinek, gazdálkodási beszámolóinak, információs jelentésinek összeállítását és továbbítja a TÁKISZ felé.
- Összeállítja az önkormányzat éves költségvetését, előkészíti a Képviselő - testület erre vonatkozó rendeletét.
- Elkészíti az önkormányzat évközi és éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, elkészíti a Képviselő - testület erre vonatkozó rendeletét.
- A Polgármesteri Hivatal gazdálkodással, pénzügyekkel kapcsolatos feladataival összefüggésben előterjesztéseket készít a Képviselő - testületi ülésre és véleményezi a társosztályok pénzügyi kihatású előterjesztéseit.
- Közreműködik a központilag kezelt cél - és címzett pályázatok társosztályok által történő előkészítésében.
- Végzi a szociális támogatások pénzügyi lebonyolítását, nyilvántartását.
- Igény esetén köteles segítséget nyújtani az Önkormányzat által fenntartott intézmények szerződés kötéseinél.