Művelődési, Oktatási, Sport és idegenforgalmi osztály

vezetője: Szabó Lajos
Tel: +36/87/581-237

Közreműködik a Képviselőtestület, a Polgármester és a Jegyző hatáskörébe tartozó feladatok előkészítésében és végrehajtásában az alábbiak szerint:
- az óvodák, általános iskolák, középiskolák munkájának koordinálása,
- törvényességi felügyelet gyakorlása a művelődési, oktatási és nevelési intézmények tevékenysége felett, szakmai ellenőrzésük megszervezése,
- tankötelezettség végrehajtása,
- intézmények működési szabályzatainak jóváhagyása,
- a tanulók fegyelmi, egyéb ügyei másodfokú elbírálása,
- fogyatékos tanulók beiskolázása,
- közművelődés koordinálása,
- városi szintű kulturális és sport rendezvények lebonyolítása, koordinálása,
- a városi verseny, szabadidős és diáksport szervezése, koordinálása,
- városi sportegyesületek tevékenységének koordinálása,
- az Egyházak, a közművelődés területén működő civil szervezetek és a Polgármesteri Hivatal közötti koordináció,
- ellátja az idegenforgalmi szervezői és információs feladatokat,
- a város idegenforgalmi tevékenységének koordinálása,
- a város idegenforgalmi értékeinek és adottságainak feltárása, bemutatása, hasznosítására javaslat,
- részvétel a város egységes idegenforgalmi lehetőségek propagálásában, információ nyújtás,
- testvérvárosi kapcsolatok szervezése,
- megbízás alapján nemzetközi kapcsolatok tartása,
- rendszeres tájékoztatás nyújtása az Önkormányzattal szerződéses kapcsolatban álló médiumoknak.