Városi Bölcsőde

Balatonfüred, Noszlopy ltp.
Tel: +36/87/342-874
Intézményvezető: Kovács Judit

A bölcsőde gyermekjóléti alapellátást biztosító intézmény. A családban nevelkedő gyermekek részére nyújt napközbeni ellátást. A bölcsődében 20 hetes kortól 3 éves korig vehető fel a gyermek. Ha a gyermek harmadik évét betöltötte, a bölcsődei gondozási- nevelési év végéig maradhat a bölcsődében.

Felvehető minden olyan kisgyermek, akinek szülei valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a napközbeni gondozását. Ezen felül olyan kisgyermek, akinek egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei gondozás, nevelés.

Városunk bölcsődéje 1989 szeptemberében került átadásra 40 férőhellyel, 2013 márciusától 56 férőhellyel működik. A bölcsődei felvétel egész évben folyamatosan történik, a szülők az intézmény vezetőjétől személyesen kérhetik gyermekük bölcsődei ellátását. A férőhelyek iránti egyre nagyobb számban jelentkezik igény a családok részéről, akik elsősorban Balatonfüreden élnek. Az önkormányzatok együttműködésének köszönhetően intézményünkbe felvehető balatonfüredi gyermekek mellett Tihany, Aszófő, Csopak, balatonalmádi, Alsóörs, Paloznak, Balatonszőlős és Pécsely településen élő családok gyermekei is.

Intézményünk 6.45-től - 17.00 óráig tart nyitva.
Nyári szünet augusztus második felében (kb. 2 hét).
Téli szünet december második fele (1-2 hetet vesz igénybe).

A bölcsőde feladata a gyermekek szakszerű gondozása, nevelése, harmonikus testi- szellemi fejlődésének segítése, az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével.
A gyermek gondozását, nevelését csecsemő és kisgyermek-gondozónői, illetve csecsemő és kisgyermeknevelő végzettséggel rendelkező szakdolgozók végzik.

Intézményünk dolgozói rendszeresen találkoznak szakmai körökben elismert szakemberekkel, továbbképzések keretein belül.

A kapcsolattartás folyamatos a városunk gyámhivatalával, közigazgatási osztályával, védőnői hálózattal, családsegítő központtal.
Intézményünk személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, helyiségei az előírásnak megfelelően pavilon-rendszerben épültek. Négy játszószoba áll a gyermekek rendelkezésére, egyenként 10 - 12 fős gyermeklétszám befogadására alkalmas. A szobákhoz fürdőszoba, átadóhelyiség kapcsolódik.

2013-ban jelentős felújítás történt az intézményben, nyílászárók, radiátorok, padlóburkolat cseréje, illetve energiatakarékosságot szem előtt tartva napkollektorokkal illetve hőszigeteléssel gazdagodott az épületünk.
Szakmai programunk elsősorban az egészséges gyermek lelki, testi fejlődésének elősegítését tűzte ki célul, melyhez az egészségmegőrzés szorosan kapcsolódik. A gyerekek és szüleik ebben a közösségben családbarát, gyermek-centrikus , környezettudatos szemlélettel találkozhatnak.

 

Az intézmény plusz szolgáltatással is igyekszik a kisgyermeket nevelő családok igényeihez igazodni.

Azon családok, akiknek nincs szüksége bölcsődei elhelyezésre, ugyanakkor szívesen eltöltenék egy egy szabad délelőttjüket gyermekükkel kortársaival együtt , a kicsi életkorának megfelelően kialakított tárgyi feltételekkel ellátott játszócsoportban ellátogathatnak hozzánk.

Ezen szolgáltatásunk 330 Ft térítési díj ellenében vehető igénybe.

Gyermekfelügyeletünk (szakmai szempontok , beszoktatást követően) szintén lehetőséget biztosít gyermekek időszakos elhelyezésére, melynek óradíja 340 Ft.

Mind a bölcsődei, mind az alternatív napközbeni ellátások a kisgyermeket nevelő családok igényeihez igazodva alakult ki, melyek iránt növekvő igény jelentkezik.

 

Szakmai tapasztalatunk, tudásunk a hozzánk forduló, velünk együttműködő családok gyermekeinek fejlődését szolgálja, melyet a mindennapok során együtt közösen kell segítenünk, támogatnunk, még ha ez olykor nem is könnyű feladat.